Marian

Pred 7 rokmi môj manžel Marián Valent vážne ochorel a zostal pripútaný na lôžko.

Vzhľadom na to, že ostal ležiaci, okrem iných vecí bolo a stále je, pre neho nesmierne dôležité cvičiť a rehabilitovať.

Keďže štátne zariadenia v tomto smere úplne zlyhali, neostalo nám nič iné, ako ísť cestou súkromného zariadenia Adeli, ktoré si však pacient hradí plne sám.

Ako rodina s tromi, vtedy nezaopatrenými deťmi, sme na takéto rehabilitácie peniažky nemali.

V tom čase sme boli naozaj odkázaní len na ochotu dobrých ľudí.

Pán Ružička nám veľmi ochotne pomohol, hoci sme sa osobne nikdy nestretli.

Uhradil nám celý jeden rehabilitačný pobyt aj s ubytovaním, za čo mu z celého srdca ďakujeme.

No Comments Found