Eliška

Naša dcéra Eliška sa musela narodiť predčasne z dôvodu mojej (matkinej) onkologickej diagnózy zistenej počas tehotenstva. Následkom toho je, že ju postihla detská mozgová obrna. Eliška je mentálne na tom dobre. V piatich rokoch už samostatne číta, avšak po motorickej stránke veľmi zaostáva. V septembri 2019 absolvovala operáciu ulzibat, po ktorej sa dokáže samostatne postaviť v priestore a urobí aj pár samostatných krokov. Hoci sú to kroky veľmi nesmelé a “tarbave”, je to veľký posun. Dovtedy chodila len s oporou.

No Comments Found