Žofia

Žofka je teraz v 9.ročníku základnej školy, ktorú navštevuje denne na 2 až 3 hodiny s pomocou matky. Denným cvičením, rehabilitačnými pobytmi v Kováčovej, Klimkoviciach a tiež veľmi častými pobytmi v Centre Liberta sa Žofkin stav zlepšuje a Žofka sa stáva samostatnejšia.

Chcel by som sa poďakovať  Nadácií Jozefa Ružičku od ktorej v rámci grantového programu APPA- Pomáhame srdcom  bol poskytnutý  finančný príspevok  pre našu dcéru Žofku, ktorá po operácií mozgu sa musela postupne učiť všetky činnosti, ktoré ako 10-ročná hravo zvládala. 

Takto s osudom bojuje už piaty rok. Vďaka Vám Žofka mohla 2 týždne rehabilitovať v centre Liberta v Košiciach. Všetky takéto aktivity ju posúvajú dopredu. Je samostatnejšie, zručnejšia a hlavne optimistickejšia.

Ešte raz veľká vďaka Vám všetkým, ktorí myslíte aj na iných, bez Vás by sme to nedokázali.

S pozdravom Štefan Mikula

                   

No Comments Found