Miška

Naša dcéra Miška sa narodila s diagnózou Edwardsov syndróm a s veľmi nepriaznivými lekárskymi prognózami. Je to však veľká bojovníčka. Vďaka liečebno-rehabilitačnému centru Hendi v Piešťanoch sa nám podarilo naučiť ju jesť bez pomoci sondy, čo je veľký posun vpred. Teraz sa pokúšame zlepšiť jej motorické a žuvacie schopnosti.

Výrazne nám v tomto smere pomohol liečebný pobyt v spomínanom zariadení. Poskytnuté financie boli použité výhradne na tento účel.

Ďakujeme Nadácii Jozefa Ružičku, že sa táto forma pomoci pre Mišku stala realitou.

No Comments Found