Majka

Ďalší úspešný pobyt v Axis Medical Center je za nami. Majka je živé, zvedavé dievčatko, ktoré to aj tentokrát zvládlo. Našťastie už tých sĺz bolo menej. Pri cvičení začala spolupracovať a usmievať sa, čo je pre nás rodičov veľmi príjemná zmena. Vieme, že je to aj vďaka úžasnému tímu ľudí, ktorí s ňou pracovali počas uplynulých dvoch týždňov. Veľmi Vám všetkým chceme poďakovať. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým darcom 2% a podporovateľom našej Majky.

Poďakovanie patri taktiež aj Asociácii pomoci postihnutým APPA a Nadácii Jozefa Ružičku, vďaka ktorým sme v rámci projektu “Pomáhame srdcom” získali finančný príspevok na tento pobyt.

 

 

No Comments Found