Klárka

Klárka má poškodenie mozgu spojené s kvadruparézou, poruchou videnia a mikrocefáliou. Zaostáva v celkovom vývine.

Chcela by som vyjadriť svoje poďakovanie Nadácii Jozefa Rúžičku, ako aj organizátorovi APPA za to, že sme s trojročnou dcérkou Klárkou mohli absolvovať pobyt v Centre Svetielko.

Klárka trpí od narodenia mozgovou obrnou a zrakovým znevýhodnením. Hľadali sme preto možnosti, ako jej dopriať terapiu zameranú na pohyb a na zrakovú stimuláciu. Dcérkin stav si vyžaduje intenzívnu starostlivosť a zmeny sa u nej objavujú pomaly, ale vďaka dobrodincom ako Nadácia Jozefa Rúžičku a organizáciám ako APPA sú pre ňu šance napredovať stále otvorené.

Zo srdca ďakujeme, dcéra Klára s mamou Barbarou

 

No Comments Found