Benjamin

Predstavujem syna Benjamina, ktorý 26.2.2019. bude sláviť 18. rokov.

Začiatky boli krásne a zároveň aj náročné, vzhľadom na jeho zdravotný stav, ktorý každým dňom ako rástol odhaľoval nami nepoznané situácie.

Prišlo obdobie škôlky a tu začína náš boj o zaradenie medzi zdravé deti. Veľmi som sa snažila pomôcť a objavila som Adeli centrum.

Lenže kde vziať toľko financií z jedného platu? Túžba pomôcť bola väčšia ako strach tak som sa odhodlala tam napísať.

Ozvala sa mi úžasná osoba, ktorá tam pracovala a dodala nám nádej a vieru .

Veľké poďakovanie patrí aj p.Ružičkovi, ktorému nebol náš osud ľahostajný a aj vďaka nemu sme mohli pobyt absolvovať.

No Comments Found